FSC-informatie

Wat is verantwoord bosbeheer?
bos_250
Verantwoord bosbeheer voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • het houdt rekening met het milieu
 • het respecteert de sociale aspecten van belangen groepen
 • het is economisch haalbaar op een langere termijn

 

FSC staat voor Forest Steward Council en is een internationale , onafhankelijke, non-govermentiele non-profitorganisatie gevestigd in Bonn (Duitsland). Deze organisatie is in 1993 opgericht door vertegenwoordigers van boseigenaren, – houtindustrie, – sociale organisaties en – milieuorganisaties. Zij streeft naar een verantwoord duurzaam bosbeheer. De FSC organisatie is in meer dan 50 landen actief.
Milieuorganisaties erkennen op dit ogenblik alleen de uitgangspunten van de Forest Stewart Council als een methode om bossen op een goede manier te beheren.De Forest Steward Council stimuleert verantwoord bosbeheer op twee manieren:

 • de certificering van bossen volgens een tiental uitgangspunten
 • het certificeren van hout dat uit deze bossen afkomstig is

Het FSC-certificaat van een bos garandeert dat een bos verantwoord beheerd wordt. Het FSC-label op een product garandeerd dat het hout uit een verantwoord beheerd bos komt.

Uitgangspunten van de Forest Steward Council

 1. Het bosbeheer moet nationale weten en internationale verdragen respecteren.
 2. De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos moeten duidelijk gekend en wettelijk gedocumenteerd zijn.
 3. De wettelijke gebruiksrechten van inheemse volkeren op hun land en grondstoffen moeten worden gerespecteerd worden.
 4. Het bosbeheer moet het sociale- en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen op lange termijn te verzekeren.
 5. De ecologische functies en biodiversiteit van het bos moeten worden gewaarborgd.
 6. Er moet een bosbeheersplan met duidelijke omschreven doelstellingen en middelen worden opgesteld.
 7. Er vinden regelmatig evaluaties van het bosbeheer plaats.
 8. Bossen met een hoge beschermingswaarde moeten behouden worden.
 9. Plantage bossen moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet vervangen. Zij moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming bevorderen. De principes van uitgangspunten 1 t/m 9 gelden ook voor de plantage bossen.